ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูน จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดลำพูน จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดลำพูน จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเอง ผ่านกิจกรรมในการทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งจะนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

ที่โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกยุวกาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ผู้อำนวยการค่ายชุมนุม ในนามของคณะกรรมการจัดงาน จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วม กว่า 200 คน จากสถานศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม โรงเรียนวชิรป่าซาง โรงรียนใบบุญป่าซาง โรงเรียนมงคลวิทยา และโรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ผู้อำนวยการค่ายชุมนุมฯ กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุม ยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกาชาดยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจอันดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และเครือข่าย ยุวกาชาดในจังหวัดลำพูน ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสามารถเป็นเครือข่ายยุวกาชาดเชิงพื้นที่ที่ดีต่อกัน เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม ยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร หมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2565 แก่ โรงเรียนอรพินพิทยา และหน่วยงาน สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนงานชุมนุมยุวกาชาด จำนวน 12 แห่งอีกด้วย

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220805151745729

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More