ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มทบ.32 ชวนประกวดภาพถ่าย “มุมรัก บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท

มทบ.32 ชวนประกวดภาพถ่าย “มุมรัก บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท

พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอก ธนเดช ธรรมชัย หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 32 และคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการประกวดภาพถ่าย “มุมรัก บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ณ เรือนบ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตามที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มีแนวคิดเชิญชวนกำลังพลของค่ายสุรศักดิ์มนตรี ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บ้านป่องนัก และเป็นภาพเล่าเรื่องสำคัญ ช่วงเวลาดี ๆ ที่เกิดขึ้น

พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร กล่าวว่า บ้านป่องนักแห่งนี้ เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทย ถึง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อ ปี 2469 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ใช้เป็นที่ประทับอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2501 นับเป็นสมบัติอันล้ำค่า และคงคุณค่าความงดงามมาก บ้านป่องนัก เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้สักทองที่มีจำนวนหน้าต่างมากที่สุดถึง 250 บาน และช่องหน้าต่างถึง 469 ช่อง อาคารหลังนี้สร้างด้วยงบประมาณ 16,000 บาท

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด คือ ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพจากมือถือ เป็นภาพถ่าย ในเวลากลางวัน โดยถ่ายได้ทุกบริเวณพื้นที่ของบ้านป่องนัก มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้าน พิกเซล ในรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG โดยระบุชื่อภาพ วัน เวลา ในการถ่ายภาพ และความละเอียดของภาพ และต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่งโดยเด็ดขาด ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยการนำส่งผลงานภาพถ่ายและใบสมัครได้ที่ กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 หรือที่ บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. และประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 21 กันยายน 2565

สำหรับรางวัลการประกวด ประกอบด้วย ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32/คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของภาพนั้นๆ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์และข้อยุติ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook : บ้านป่องนัก พลับพลาที่ประทับแรม โรงทหารนครลำปาง 2469 หรือติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 095-6761623

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220806093439013

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More