ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับชมรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หอการค้า และจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม สายใย สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ลูกทุ่ง FUN FIN ปัตตานี อินเลิฟ

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับชมรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หอการค้า และจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม สายใย สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ลูกทุ่ง FUN FIN ปัตตานี อินเลิฟ

ค่ำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่สนามศักดิ์เสนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับชมรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) หอการค้า และจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม สายใย สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ “ลูกทุ่ง FUN FIN ปัตตานี อินเลิฟ”ขึ้น โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายศิริชัย ปิติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี นายสมเจษ บัวอินทร์ประธานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี (พสบ.จชต.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เกิดจากการที่ ครั้งหนึ่งได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวบ้านมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่า จะนำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาจัดแสดงในพื้นที่ และการมาแสดงดนตรีของวงกรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะเป็นการมาสร้างขวัญกำลังใจได้อีกทางหนึ่ง เพราะบรรยากาศแบบนี้ได้ห่างหายไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ประกอบกับเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 กิจกรรมต่างๆ ได้หยุดชะงักไปถึง 2 ปี และในช่วงนี้ สถานการณ์ความรุนแรงหรือการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จึงเป็นโอกาสดีที่หอการค้าจังหวัดปัตตานี ชมรม พสบ.จชต. และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ทั้งนี้ ดนตรีและบทเพลง ถือเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีและเป็นพลังให้ร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อบ้านเมือง เชื่อมั่นว่าบทเพลงที่กรมประชาสัมพันธ์ได้นำมาถ่ายทอดให้ชาวปัตตานีได้รับฟังกัน จะเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งให้ทุกคนได้มีกำลังใจ มีความสุข และพร้อมที่ช่วยกันทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่การที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ทุกคนต้องช่วยกันในการดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ต้องรักและหวงแหนพื้นที่ อย่าให้คนที่คิดไม่ดีต่อบ้านมาทำลายพื้นที่ได้ เราต้องช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแลบุตรหลาน อย่างใกล้ชิด อย่าให้หลงผิด และให้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ เพราะเยาวชนคืออนาคตที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่

ขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ ใช้ภาษากาย และคำพูดที่ดีกับประชาชน เพื่อให้เขารู้สึกอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถเป็นที่พึ่งพาได้ หากทุกฝ่ายทำได้เช่นนี้ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนา สร้างความสุขความเจริญให้กับพื้นที่ได้อย่างแน่นอน กิจกรรมในงานได้มีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สมทบทุนจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียนที่ประสบภัย จากนั้น เป็นการแสดงดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และศิลปินรับเชิญ และเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 24.00น.

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220806092132010

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More