ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากและความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

จังหวัดตรัง เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากและความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

วันนี้ (6 ส.ค.65) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก

จังหวัดตรังจึงได้ติดตามปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำตรัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3 ลุ่มน้ำคลองปะเหลียน รวมถึงสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวและสภาพน้ำท่าในลำน้ำตรัง คลองนางน้อยและประตูระบายน้ำคลองกะลาเสอย่างใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220806090129005

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More