ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ. ดึงสภาเด็กและเยาวชน กทม. – ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ – ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

วธ. ดึงสภาเด็กและเยาวชน กทม. – ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ – ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

ร่วมเวทีระดมความเห็นใช้ทุนวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ร่วมสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ พร้อมสอนเทคนิคการผลิตสื่อและการสร้างคอนเทนต์ความเป็นไทยเชิงสร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์