ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์