ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

MEA ชูศักยภาพองค์กรได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเท่าระดับ AA ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

MEA ชูศักยภาพองค์กรได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเท่าระดับ AA ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดย MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้รับผล 95.80 คะแนน เทียบเท่าระดับ AA (Excellence) และถือเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงาน ภายใต้ค่านิยม CHANGE G: Governance โปร่งใสคุณธรรม ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2564-2565)

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์