ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 98.58 อยู่ในระดับ AA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์