ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขยายเวลารับสมัคร รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ขยายเวลารับสมัคร รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยให้ผู้ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทางรูปแบบ VIRTUAL RUN เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำหรับเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประพฤตีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และชำระเงินผ่านระบบสมัคร Line Official MOI RUN 2022 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้สอบถามข้อมูลการรับสมัครและสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากประกอบกับไม่สามารถดำเนินการได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อสมัครและชำระเงินผ่านระบบสมัคร Line Official MOI RUN 2022 โดยจะได้รับหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 0-4251-5633 ต่อ 13

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220807184412339

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More