ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรณีเด็กถูกละเมิดทางเพศออนไลน์

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรณีเด็กถูกละเมิดทางเพศออนไลน์

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More