ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล แนะให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก หลังจังหวัดสตูลมีอัตราป่วยสูงสุดต่อแสนประชากร 1 ใน 10 จังหวัด มีเด็กติดเชื้อแล้วกว่า 300 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล แนะให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก หลังจังหวัดสตูลมีอัตราป่วยสูงสุดต่อแสนประชากร 1 ใน 10 จังหวัด มีเด็กติดเชื้อแล้วกว่า 300 ราย

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดสตูล พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็กจำนวนมาก คิดเป็นอันดับ 1 ใน 10 จังหวัด ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95.13 ต่อแสนประชากร และเป็นอันดับที่ 17 เมื่อเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดระดับประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม 309 ราย (ข้อมูลจากรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565) โดยพื้นที่พบจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในแขตอำเภอเมืองสตูล มากถึง 86 ราย

จึงขอให้ผู้ปกครองติดตามสังเกตอาการและเฝ้าระวังป้องกันเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จากโรคมือ เท้า ปาก ด้วยการตัดเล็บให้สั้น ป้องกันการเกา หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หากพบเด็กป่วยให้รีบแยกออกจากเด็กคนอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

สำหรับโรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย และอุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อโดยอ้อมจากการสัมผัสผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งโรคมือเท้าปากมักระบาดในโรงเรียน ชั้นอนุบาลเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก โรคมีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์ จึงสามารถติดต่อกันได้โดยที่ยังไม่แสดงอาการ

ทั้งนี้ หากมีบุตหลานที่ป่วย ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ และรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน โรคนี้หายได้เอง แต่ควรเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808154138608

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More