ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทม.สั่งปิดสถานบริการแล้ว 3 แห่ง ดำเนินคดี 2 แห่ง หลังพบไม่ได้มาตรฐาน ส่วนที่เหลือให้เวลาปรับปรุง 7 วัน

กทม.สั่งปิดสถานบริการแล้ว 3 แห่ง ดำเนินคดี 2 แห่ง หลังพบไม่ได้มาตรฐาน ส่วนที่เหลือให้เวลาปรับปรุง 7 วัน

( 8 สิงหาคม) รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ เป็นการหารือใน 2 เรื่องหลัก คือการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ กทม. และการปรับสัดส่วนลูกจ้าง กทม. โดยหารือใน 3 ประเด็น คือการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ คือการปรับเพิ่มฐานเงินเดือนในลูกจ้างประจำ 10 ประเภท การปรับมาตรการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ จะมีการคืนกลับจากลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างชั่วคราวแทน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถทำงานได้ และการจะใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาช่วยส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ กทม.

ส่วนเรื่องที่ 2 ในที่ประชุม ได้หารือกันถึงความคืบหน้า การบูรณาการแผนที่น้ำท่วม ตามนโยบายของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. โดยเฉพาะระดับเส้นเลือดฝอยที่มีน้ำท่วมตามตรอกซอกซอย ให้ทางสำนักเขตรายงานเข้ามาส่วนกลาง เพื่อให้แสดงข้อมูลในระบบแผนที่ ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลว่าน้ำท่วมจุดใดบ้าง ท่วมนานเท่าไร ฝนตกในพื้นที่เท่าใด เพราะในถนนสายหลัก สำนักการระบายน้ำมีข้อมูลอยู่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังพัฒนาระบบให้เชื่อมต่อกับ Traffy Fondue ด้วย เมื่อเชื่อมระบบเสร็จ จะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับจุดที่น้ำท่วมได้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีทั้งหมด 494 แห่ง พบว่าสถานประกอบการไม่ได้มาตรฐาน 83 แห่ง สั่งปิดไปแล้ว 3 แห่ง ระหว่างดำเนินคดี 2 แห่ง แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 4 แห่ง อยู่ในระหว่างการแก้ไข 12 แห่ง และอยู่ในระหว่างส่งเรื่องแก้ไข 62 แห่ง ทั้งนี้ ยืนยันว่าสถานประกอบการที่ไม่ผ่านตามระบบมาตรฐาน จะไม่อนุญาตให้เปิดบริการ สถานประกอบที่กำลังปรับปรุงเรื่องของเสียทั่วไปจะให้เวลาปรับปรุง 7 วัน

ด้านนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. กล่าวเสริมว่า ต่อไปสถานบันเทิงใน กทม. จะมีการตรวจ 100% ทุกสัปดาห์ จะเป็นการตรวจทั้งมาตรการโควิด และตรวจด้านอาคารไปพร้อม ๆ กันอย่างใกล้ชิด และจะมีการประชุมสรุปงานทุกวันอังคาร

ขณะที่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ตามนโยบาย ผู้ว่าฯ กทม. ทำให้ กทม. จำเป็นต้องกวดขันมากขี้น โดยเฉพาะหลังโควิด สถานประกอบการเปิดมากขึ้น จึงต้องตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารทั้งหมด และลักษณะการใช้พื้นที่ ดังนั้น 83 แห่งที่ตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐาน จะมีช่วงเวลาให้ปรับปรุงแก้ไข บางรายสามารถแก้ไขได้จะตักเตือนด้วยวาจา ส่วนรายที่เห็นว่าผิดแน่ ๆ เป็นอันตรายก็จะให้ปิด ถ้าไม่มีการแก้ไขก็ไม่สามารถอนุญาตให้เปิดบริการได้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808151649576

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More