ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชลบุรีจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ชลบุรีจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี โดยมีหัวส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โดยการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามือสามัคคี ในวันนี้ได้มีการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน อาทิ ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกต้นไม้ และห่มดินต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะขอสืบสานพระราชปณิธาน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808152402592

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More