ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อบต.กำแพง จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

อบต.กำแพง จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันนี้ (8 ส.ค. 65) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดโครงการยืดอก พกถุง เอดส์รู้เร็วรักษาได้ และโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ห้องที่ห้องประชุมอุไร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยมี นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จำนวน 40 คนสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคสังคมออนไลน์ มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มีสิ่งยั่วยุเรื่องพฤติกรรมทางเพศมากมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการที่เกิดจากการไม่ตระหนักถึงการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์องคู่นอนที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา รวมถึงปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงของการระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808154637615

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More