ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นางสุปราณี นฤนาทรโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่

โดยมีนางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ และนายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะทางภาษา ดิจิทัล และการจัดการการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

จากนั้น ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านคลองม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808153919606

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More