ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แนะนำให้ความรู้ เรื่องยาต้านไวรัส ป้องกันการดื้อยา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แนะนำให้ความรู้ เรื่องยาต้านไวรัส ป้องกันการดื้อยา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้ เรื่อง ยาต้านไวรัส ป้องกันการดื้อยา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แนะนำความรู้ ด้านสุขภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน และมีการแพร่ระบาดของโรค อาทิ โรคโควิด-19 โรคฝีดาษวานร โรคไข้เลือดออก โดยให้ความรู้เรื่อง ยาต้านไวรัส ป้องกันการดื้อยา ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัสทุกราย แม้จะเป็นกลุ่ม 608 โดยแพทย์จะพิจารณาสั่งจ่ายยาต้านไวรัสตามอาการ ข้อบ่งชี้ และแนวทางการดูแลรักษาตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ ประชาชนไม่ควรหาซื้อยามากินเอง เพราะอาจจะดื้อยา ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาและเป็นอันตรายได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีการดำเนินงานให้ความรู้เรื่องการใช้ยา และดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา ใช้ยาอย่างมีประสิทธิผล คุ้มค่า มีความรอบรู้ในการใช้ยา และสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยได้

นายแพทย์ชาติชาย ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากวัคซีนเข็มกระตุ้นยังมีความจำเป็น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชากร กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่ม 608 รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ 2U อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Universal Prevention สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ป้องกันการนำเชื้อไปแพร่ให้ผู้สูงอายุ และมาตรการ Universal Vaccination โดยให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยง 608 ในครอบครัวไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ที่สำคัญคือช่วยลดความรุนแรง และการเสียชีวิตได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808143034526

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More