ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ ( 8 สิงหาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาเจ้าพระคุณสมเด็จมหาธีราจารย์ วัดทิพย์สุคนธารามตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานโครงการ “90 พรรษา สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และพระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯ

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการ “90 พรรษา สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ซึ่งทางคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้รวมพลังหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง ทั้ง 288 หมู่บ้าน รวมถึงต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอีก 27 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมหาทุนเพิ่ม เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกองทุนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ ภายในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินพระราชทานแล้วทั้ง 288 หมู่บ้าน มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 7,617,052 บาท

การทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ มีผู้มีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยทอดผ้าป่าฯ ร่วมกันในครั้งนี้ ยอดเงินบริจาค เป็นเงินทั้งสิ้น 386,164 บาท และได้รับเมตตาจิตจากพระเดชพระคุณ พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม มอบเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้อนุมัติเงินดอกผลจากกองทุนดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเด็กอายุแรกเกิดไปถึง 6 ปี ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 และ TPMAP ปี 2565 จำนวน 129 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,500 บาท ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอพนมทวน อำเภอทองผาภูมิ อำเภอบ่อพลอย อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808142015518

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More