ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ถนน “พัฒน์พงษ์” มาจากไหน?

ถนน “พัฒน์พงษ์” มาจากไหน?

ภาพถ่ายป้ายถนนพัฒน์พงศ์ โดย Harrison Forman ราวทศวรรษ 1960 (ภาพจาก University of Wisconsin-Milwaukee Libraries)

ถนนพัฒน์พงษ์ เป็นถนนสายสั้น ๆ เชื่อมระหว่างถนนสุรวงศ์ และถนนสีลม

ชื่อถนนสายนี้มีที่มามาจากชื่อบรรดาศักดิ์ของ “หลวงพัฒน์พงศ์พาณิช”

หลวงพัฒน์พงศ์พาณิชเป็นชาวจีนไหหลำ เดิมชื่อ จีนพัด สมรสกับบุตรสาวผู้เฒ่าชิ้น ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่มีอาณาบริเวณจำนวนมากในแถบถนนสุรวงศ์ และยังได้รับมรดกที่ดินของเฒ่าชิ้นสืบมา ภายหลังจีนพัดได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพัฒน์พงศ์พาณิช

ถึงรุ่นบุตรหลานก็ได้รับมรดกสืบมาจากหลวงพัฒน์พงศ์พาณิช ได้ตัดถนนพาดผ่านเพื่อให้ที่ดินเจริญ ให้ที่ดินได้ราคาดี และเพื่อให้การคมนาคมเดินทาง สัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงให้ชื่อถนนสายนี้เป็นอนุสรณ์แก่หลวงพัฒน์พงศ์พาณิชว่า “ถนนพัฒน์พงษ์”

ปัจจุบัน ถนนพัฒน์พงษ์เป็นย่านธุรกิจบันเทิงอันโด่งดังระดับนานาชาติ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของธุรกิจค้ากามเมืองไทย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มีชื่อเสียงในเรื่องการแสดงโชว์ทางเพศ

โดยจุดเริ่มต้นของการเป็นถนนสายบันเทิงยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ มาจากการที่ย่านถนนพัฒน์พงษ์เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบรรดาทหารสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามเวียดนาม และสงครามเย็น แต่ในระยะหลังเริ่มมีสถานบันเทิงประเภทอื่นๆ เข้ามาเป็นทางเลือกมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังมีตลาดนัดกลางคืนซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทอีกด้วย

 

อ้างอิง :

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. “ถนนพัฒน์พงษ์”. ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 24 เมษายน 2560

Source: https://www.silpa-mag.com/history/article_8586

The post ถนน “พัฒน์พงษ์” มาจากไหน? appeared first on Thailand News.