ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์และการสาธารณสุขไทย

 

โดยจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคและภัยสุขภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การคัดกรองโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง การตรวจคัดกรองโรควัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งการคัดกรองการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง สาธิตการป้องกันและแจกรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808152613596

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More