แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 09 สิงหาคม 2565 เวลา: 13:09 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 2.0 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 21° 03′ 03” เหนือลองจิจูด: 99° 52′ 52” ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 1 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา