ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอเบตงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปลูกต้นโกศล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อำเภอเบตงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปลูกต้นโกศล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปลูกต้นโกศล) ณ ถนนสาย 410 ยะลา – เบตง ช่วง กม.4 – กม.5 ตำบลตาเนาะแมเราะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญบ้าน ต.ตาเนาะแมเราะ เข้าร่วมประชุม

สำหรับต้นโกศลที่ตะนำมาปลูก เป็นไม้ประดับบ้าน ชื่อดีเป็นมงคล ต้นโกศล เองชื่อนี้มาจากคำว่า กุศล เชื่อกันว่าต้นไม้พันธุ์นี้จะเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลให้กับเจ้าของบ้านที่เลี้ยงไว้ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเรื่องอยู่เย็นเป็นสุขของคนในบ้านอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809120257907

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More