ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ระยอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงคลองสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ระยอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงคลองสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 ส.ค.65 ที่บริเวณคลองน้ำหู ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเป็นปลาตะเพียน จำนวน 300,000 ตัว ลงคลองสาธารณะ และเก็บขยะบริเวณริมคลองสาธารณะด้วย ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด มี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นสร้างความตระหนักของทุกภาคส่วนในการร่วมกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันอาสาพัฒนาทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะ และลำรางสาธารณะให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809122334909

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More