ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดทำโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดทำโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกและคณะผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน “สบช. โมเดล” ในชุมชนบ้านศาลาคู่หมู่ 10 ตำบลบ้านสวน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีและหัวเฉียวแพทย์แผนจีน สาขาศรีราชา โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายวิชิต ชิตวิเศษ ประธานในพิธีให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นำโดย ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านสวน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อสม.เมืองบ้านสวน และชุมชนบ้านศาลาคู่หมู่ 10 ในการคัดกรองสุขภาพ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโควิด-19 และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนชุมชนบ้านศาลาคู่ หมู่ 10 บุคลากรและนักศึกษาพยาบาล โดยใช้แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ร่วมกับแนวคิดครอบครัวเสมือน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนด้วย “สบช. โมเดล” จัดทำแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย “สบช. โมเดล” ของวิทยาลัยในสถาบันพระบรมราชชนก พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ในการดำเนินงาน “สบช. โมเดล” ให้เกิดคุณภาพการบริการสุขภาพตามแผนบริการสุขภาพ (service plan) โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในการสร้างนำซ่อม ลดความแออัด และระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809122940910

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More