ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาชนชาวตำบลโคกโคเฒ่า ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาชนชาวตำบลโคกโคเฒ่า ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(9 ส.ค.65) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิทัศน์ ขำคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธาน นำประชาชนชาวตำบลโคกโคเฒ่า ตลอดจนบุคลากร อบต.โคกโคเฒ่า นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโคเฒ่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน่อสุวรรณ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยพิธีเปิดโครงการฯ เริ่มตั้งแต่

เวลา 08.30 น. เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมลงนามและกล่าวคำถวายพระพร จากนั้น

เวลา 09.00 น. เป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโคเฒ่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน่อสุวรรณ โดยมีพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกโคเฒ่าแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809120355908

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More