ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปภ.สิงห์บุรี จัดพิธีรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

ปภ.สิงห์บุรี จัดพิธีรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

ปภ.สิงห์บุรี จัดพิธีรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน พร้อม นายสมชายลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอเมือง ตำรวจภูธรอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ เพื่อให้จังหวัดมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ทั้งนี้ นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ และเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นางสาว นงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809111755888

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More