ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ธ.ก.ส. โอนเงินค่าสินไหมประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64 แล้วกว่า 1.5 พันล้านบาท

ธ.ก.ส. โอนเงินค่าสินไหมประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64 แล้วกว่า 1.5 พันล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More