ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยโสธร จัดงาน”รวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ” สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

จังหวัดยโสธร จัดงาน”รวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ” สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

จังหวัดยโสธร จัดงาน “รวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ” สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอรัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

โดย กิจกรรมที่หน้าสนใจ ดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

– การประกวด Young Designer Contest

– ตลาดนัดชุมชนกลุ่มอาชีพจำหน่ายผ้าไทยและสินค้าชุมชน ณ ตลาดนั่งเล่นข้างโรงแรมเจ.พี.ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

– เวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

– มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีศรียโสธร

– มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์

– เดินแบบโชว์ในธีม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

– ตลาดนัดชุมชนกลุ่มอาชีพจำหน่ายผ้าไทยและสินค้าชุมชน ณ ตลาดนั่งเล่นข้างโรงแรมเจ.พี.ฯ

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809103643868

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More