ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หอการค้าแพร่เตรียมจัดวิ่งแพร่มาราธอน ครั้งที่ 20

หอการค้าแพร่เตรียมจัดวิ่งแพร่มาราธอน ครั้งที่ 20

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ว่า ทางคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งแพร่มาราธอน ครั้งที่ 20 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://runfreetime.com/en/event/view/9

โดยระยะการวิ่งและค่าสมัคร ประเภท Fun Run 5 Km. 500 บาท ,Mini Marathon 10.5 Km. 600 บาท, Half Marathon 21 Km. 700 บาท ,Full Marathon+ 45 Km. 800 บาท

การแบ่งรุ่นอายุการแข่งขันและถ้วยรางวัล Mini Marathon 10.5 Km. ถ้วยรางวัลที่ 1-5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 19-29 ปี ชาย-หญิง,รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง

Half Marathon 21 Km. ถ้วยรางวัลที่ 1-5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 19-29 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง

Full Marathon+ 45 Km. ถ้วยรางวัลที่ 1-5 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง

โดยที่การตัดสินใช้ Chip Timing ในการตัดสินประกอบกับกล้องหน้าเส้นในกรณีที่มีการประท้วง คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809132832932

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More