ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแพร่ผลักดันส้มโอเมืองลอง ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง สู่สินค้าอัตลักษณ์ GI

จังหวัดแพร่ผลักดันส้มโอเมืองลอง ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง สู่สินค้าอัตลักษณ์ GI

 ที่กำแพงเมืองแพร่ (กาดเมกฮิมคือ) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดแถลงข่าวการผลักดันส้มโอเมืองลอง (พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง) ให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ Gl ของจังหวัดแพร่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับส้มโอเมืองลองเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ มีพื้นที่ปลูก 746 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาด 2,515 ตันต่อปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 37.72 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอเมืองลอง ไม้ผลอัตลักษณ์เมืองแป้ ให้กับประชาชนได้ทราบอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดการแถลงข่าวดังกล่าว

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809141448968

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More