ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลพบุรี รวมพลัง “บวร” ดำเนินโครงการ “ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี รวมพลัง “บวร” ดำเนินโครงการ “ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี รวมพลัง “บวร” ดำเนินโครงการ “ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

วานนี้ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ (ฝ่ายธรรมยุต) สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ นายอำเภอ ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ดำเนินการปรับพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนให้เกิดรูปธรรม ตลอดจนดำเนินการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยและคณะสงฆ์ โดยในวันนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 9 ชนิด ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นกันเกรา ต้นมะค่า ต้นประดู่ป่า ต้นยางนา ต้นชิงชัน ต้นกฤษณา ต้นแดง ในพื้นที่วัดพุพะเนียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 910 ต้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810085612312

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More