ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาชนทยอยฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ธนวิถี อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนทยอยฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ธนวิถี อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ 10 สิงหาคม 2565 ที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ธนวิถี อ.เมืองยะลา ยังคงมีประชาชนทยอย Walk in เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ที่เคยติดโควิดหายแล้ว และถึงระยะกำหนดที่จะต้องฉีดวัคซีน ใน เข็ม 2 เข็ม 3 รวมไปถึงผู้ที่ไม่เคยติดโควิด และมาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามระยะเวลาที่ถึงกำหนด โดยเฉพาะเข็ม 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้น สร้างภูมิป้องกันโควิด ซึ่งวันนี้ ทางศูนย์ จะมีวัคซีนไฟเซอร์ฝาม่วง (ผู้ใหญ่) ไฟเซอร์ฝาส้ม ( เด็ก) คอยให้บริการประชาชน

สำหรับ ภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ในขณะที่ ผู้ที่ติดเชื้อจากการตรวจ ATK พบมากถึง 150 ราย

ส่วน วัคซีน จ.ยะลา เข็ม 1 ฉีดแล้ว 364,304 ร้อยละ 66.48 เข็ม 2 ฉีดแล้ว 306,316 ร้อยละ 55.90 เข็ม 3 ฉีดแล้ว 65,875 ร้อยละ 12.02 และเข็ม 4 ฉีดแล้ว 7,854 ร้อยละ 1.43

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ธนวิถี อ.เมืองยะลา ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันพุธ ระหว่าง เวลา 08.30-16.00 น. โดยไม่พักกลางวัน ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อลดอาการป่วยที่รุนแรง ลดการเสียชีวิต

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810094323325

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More