ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง พร้อมประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วางแผนจัดสรรน้ำประจำฤดูกาลส่งน้ำ

โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง พร้อมประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วางแผนจัดสรรน้ำประจำฤดูกาลส่งน้ำ

โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง พร้อมประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วางแผนจัดสรรน้ำประจำฤดูกาลส่งน้ำ

นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวชมรัฐติกุล สนิทนิตย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายทัน บุตรเคียง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบวัชพืช อ่างเก็บน้าห้วยท่าช้าง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการกำจัดวัชพืช ตาม 1 โครงการ 1 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ ได้ประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำท่าช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และวางแผนจัดสรรน้ำประจำฤดูกาลส่งน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810090831314

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More