ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“เหมืองแม่เมาะ” เดินหน้าโครงการสัมมนาเยาวชนอาสา รุ่นที่ 8

“เหมืองแม่เมาะ” เดินหน้าโครงการสัมมนาเยาวชนอาสา รุ่นที่ 8

นายแผนกานต์ เพิ่มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-2. (ช.อบม-2.) เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการสัมมนาเยาวชนอาสา รุ่นที่ 8 ประจำปี 2565 ณ อาคารนันทนาการ (คลับเฮาส์) สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา, โรงเรียนสบจางวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โรงเรียนน้องใหม่ที่เข้าร่วมเป็นปีแรก เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 140 คน

นายแผนกานต์ เพิ่มสุข เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญยิ่งของประเทศ ขณะเดียวกัน ยังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพอันสวยงาม รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กฟผ. ได้ให้ความสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ หากนักท่องเที่ยวมีความประทับใจจะทำให้ อ.แม่เมาะ เป็นอีกอำเภอที่ต้องห้ามพลาดที่จะเดินทางมา เที่ยวชม และยังเป็นการสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเยาวชนอาสาขึ้นต่อเนื่องเป็น ปีที่ 8 แล้ว

สำหรับเยาวชนอาสาที่ กฟผ. คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ เรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง กฟผ.แม่เมาะ ช่วงที่มีการจัดกิจกรรม เช่น งานวันเด็ก งานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกรักในภูมิลำเนา ถิ่นบ้านเกิด และช่วยให้นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างของเจ้าบ้านที่ดี รู้จักต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจไมตรีอันงดงามอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810114830408

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More