ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจัดกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจัดกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

ที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ” ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โดยมี นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปักดำข้าวบริเวณแปลงทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเรือนจำชั่วคราวแคน้อย กำหนดจัดกิจกรรม “ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และมีพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งการจัดกิจกรรม ดำนาข้าวก้าวตามรอยพ่อในวันนี้เรือนจำชั่วคราวแคน้อย มีพื้นที่ทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ 20 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105” และ “พันธุ์ข้าวเจ้า กข43” เนื่องในพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ 2565 โดยผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์เรือนจำชั่วคราวแค่น้อยได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นเวลา 15 ปี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าว ที่อุดมด้วยคุณค่า และปลอดภัยจากสารพิษ และการปักดำข้าวในวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ น้อมนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรือนจำชั่วคราวแค่น้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเรือนจำชั่วคราวแห่งเดียวและแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ ที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิง ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ เพื่อลดปัญหาความแออัดในเรือนจำระบบปิด โดยกำหนดให้เรือนจำชั่วคราวแค่น้อยเป็นพื้นที่เป้าหมายของการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยหลักสูตร การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร 5 เดือน เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน 131 คน

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810111922397

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More