ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
– พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/