ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดอุทัยธานี เปิดกิจกรรมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดอุทัยธานี เปิดกิจกรรมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น. วันนี้ (10 ส.ค.65) ที่ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยรักษาแม่น้ำต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม เพื่อสร้างจิตสาธารณะและแสดงพลังสามัคคีในการร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำ

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี ในกิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “อุทัยธานี เมืองสวยน้ำใส” รวม 3 รางวัล ร่วมพัฒนาแม่น้ำสะแกกรังโดยการกำจัดผักตบชวา โยนอีเอ็มบอลและเทน้ำหมักจุลินทรีย์ลงในแม่น้ำสะแกกรัง เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้การดูแลคุณภาพน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีหน่วยงานราชการร่วมจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4สาขานครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์)

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810115322409

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More