ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมในการป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุน โดยเฉพาะพื้นที่ริมทะเลและพื้นที่เสี่ยง

จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมในการป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุน โดยเฉพาะพื้นที่ริมทะเลและพื้นที่เสี่ยง

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจก่อเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ริมทะเลในเขตอำเภอสิเกา อำเภอกันตัง อำเภอหาดสำราญและพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะเลหนุนอยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนจากระดับน้ำทำนายสูงสุด-ต่ำสุดที่ปากน้ำตรังของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พบว่า ในช่วงวันที่ 12-15 สิงหาคม 2565 จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดถึง 3.69 เมตร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810105646385

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More