ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ระยองชวนวิ่ง MOI RUN 2022 ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์

ระยองชวนวิ่ง MOI RUN 2022 ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมใจเป็นหนึ่ง MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี 2565 และเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุม Conference ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยให้ผู้ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทาง รูปแบบ VIRTUAL RUN เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้ จังหวัดระยองขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกคนร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและร่วมสนับสนุนรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://race.thai.run/moirun2022 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810143510520

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More