ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พสกนิกรชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พสกนิกรชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พสกนิกรชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่บริเวณแม่น้ำท่าจีน วัดปากน้ำ ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยโทนสีฟ้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วย ปลาตะเพียน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว และปลาบ้า 50,000 ตัว นอกจากนี้ยังได้มีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำท้องถิ่นได้นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลปากน้ำด้วย

ด้าน นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลในครั้งนี้ นับเป็นการตามรอยพระยุคลบาทอย่างแท้จริง เพราะในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จะเห็นได้ว่าทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคประเทศ เพื่อให้เป็นอาหารโปรตีนในท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810123919420

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More