ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้เข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน รวมถึงการเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 สำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่ามีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขต 1 จำนวน 114 คน และนักเรียนจากกลุ่มเป้าหมาย เขต 2 จำนวน 470 คน รวมทั้งสิ้น 584 คน เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมองถุงยังชีพทางการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน เพื่อแจกจ่ายนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย และจัดกิจกรรมสอนเสริมนักกเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยในวันนี้ ทางคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนลำมะโกรก และมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน จำนวน 48 ราย เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวน และฝึกทักษะ การอ่าน การเรียนภาษาไทย เมื่ออยู่นอกเวลาเรียน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดฯคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารสถานศึกษา ดูการเรียนการสอน พร้อมพูดคุยกับเด็กๆ และให้กำลังใจ พร้อมกับข้อคิดดีๆ ให้กับเด็กนักเรียนตามชั้นเรียนต่างๆ ในโรงเรียน

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810134613467

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More