ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หอการค้าจังหวัดตรังจัดประชุมหอการค้าสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หอการค้าจังหวัดตรังจัดประชุมหอการค้าสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมหอการค้าจังหวัดตรังสัญจร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ ประธานหอการค้าจังหวัดตรังและสมาชิกร่วมเข้าประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากส่วนราชการ สมาชิกและผู้ประกอบการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของอำเภอห้วยยอด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและอนุกรรมการหอการค้าฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการในอำเภอห้วยยอด จำนวนประมาณ 60 คน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811084401717

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More