ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้นำสตรีจังหวัดแพร่จัดโครงการ “รวมพลังสตรีศรีเวียงโกศัย ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบารมี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2565

ผู้นำสตรีจังหวัดแพร่จัดโครงการ “รวมพลังสตรีศรีเวียงโกศัย ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบารมี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (11 ส.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการ รวมพลังสตรีศรีเวียงโกศัย ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบารมี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมการพัฒนาผ้าไทยให้เป็นอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ราษฎร เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสตรี ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีผู้นำสตรี เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน

กิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย โดยผู้นำสตรี แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก 8 กลุ่ม 8 อำเภอ และ OTOP จังหวัดแพร่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การบรรยายให้ความรู้ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลายผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมขององค์กรสตรีเช่น การประกวดกิจกรรมรวมพลังสตรีส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น โดยตัวแทนสตรีอำเภอละ 5-10 คน กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า เป็นต้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811115457849

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More