ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ ในวันที่ 25 – 28 ส.ค. 65 นี้ จัดเต็มของอร่อย

เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ ในวันที่ 25 – 28 ส.ค. 65 นี้ จัดเต็มของอร่อย

จังหวัดระยองเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 หลังจากที่เลื่อนการจัดงานในช่วง ปี 2564 ที่ผ่านมาเนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปี 2565 นี้ ที่ประชุมมีมติกำหนดวันจัดงานในวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. – 21.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการจังหวัดระยอง โดยมี นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพให้ระยองเป็นศูนย์กลางเมืองอาหารอร่อยและเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าอร่อยเด็ดดวง จำนวน 100 ร้าน กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ การสาธิตการปรุงอาหารของร้านอาหาร เป็นต้น จังหวัดระยองจึงขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมงาน เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. – 21.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811114442844

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More