ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (193/2565) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช. )ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ในวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2565 โดยระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.80 – 2.10 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจะส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2565 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้เตรียมการณ์ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันทีพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) พื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811112401814

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More