ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ราชกิจจาฯ ประกาศ‼️พ.ร.บ.จราจรทางบก “นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับ 2,000 บาท” มีผล 5 ก.ย.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ‼️พ.ร.บ.จราจรทางบก “นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับ 2,000 บาท” มีผล 5 ก.ย.นี้

มีผลบังคับ 5 ก.ย.นี้ หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 จำนวน 18 หน้า โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน ให้ผู้โดยสารในรถทั้งนั่งตอนหน้าและตอนอื่นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ทำตามเตรียมจ่ายค่าปรับ 2,000 บาท

.

สำหรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 นอกจากกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กที่เจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว

.

กำหนดมาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น (นั่งรถเบาะหลัง) ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

.

ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน หรือประมาณวันที่ 5 ก.ย. 2565 ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถรับจ้างทั่วไป จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารในรถตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)

อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/…

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More