ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมกิจกรรมพี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง สมองสดใส เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 113 แห่งในจังหวัดสตูล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมกิจกรรมพี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง สมองสดใส เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 113 แห่งในจังหวัดสตูล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมกิจกรรมพี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง สมองสดใส เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 113 แห่งในจังหวัดสตูล

วันนี้ (11 ส.ค.65) พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล กล่าวว่า หลังจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่สำรวจด้านภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในจังหวัดสตูลจำนวน 113 แห่ง พบมีเด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการราว 638 คน อีกทั้งผลการวิจัยทางวิชาการระบุว่าสมองจะมีการเติบโตสูงสุดในช่วงอายุ 2 – 4 ปี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง สมองสดใส เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนอาหารเช้าให้กับเด็กอายุ 2 – 5 ปี จำนวน 5,831 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในจังหวัดสตูล

กิจกรรมฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ วิ่ง Fun run 4 กิโลเมตร ในวันที่ 10 กันยายน 2565 แบ่งเป็นผู้สมัครทั่วไปอัตราค่าสมัคร 350 บาท และผู้สมัคร VIP จำนวน 500 บาท ตั้งเป้าผู้ร่วมกิจกรรม 1,500 – 2,000 คน , การร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ฯ ละ 5,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้จำนวน 2 เท่า และการร่วมบริจาคเงินตามความสมัครใจ ซึ่งเปิดรับผู้ที่สนใจสมัครวิ่งหรือร่วมบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 089 979 6010 หรือ Facebook : กองทุนอาหารเช้า ศพด.สตูล

นอกจากนี้ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล กล่าวอีกว่า หากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ จังหวัดสตูลจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่สามารถจัดหาอาหารเช้าให้เด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อิ่มท้องครบทุกแห่งและช่วยลดภาระผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811144453916

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More