ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศกาล “ไก่เบขลา” “จากเบตงสู่สงขลา กำเนิดใหม่แห่งไก่เบตง” ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28

เทศกาล “ไก่เบขลา” “จากเบตงสู่สงขลา กำเนิดใหม่แห่งไก่เบตง” ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาล “ไก่เบขลา” ครั้งที่ 1 “จากเบตงสู่สงขลา … กำเนิดใหม่แห่งไก่เบตง” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ลานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ การปรุงโชว์อาหารไก่เบขลา โดย เชฟก๊อต ภานุพันธุ์ มัณฑนานนท์ (Executive chef) โรงแรมคราม พัทยา ผู้ท้าชิงในการแข่งขันเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (อาหารไทย), บังอาลี อะห์ลัม ไก่ อบ โอ่ง ของดีเมืองจะนะ ยอดขายวันละ 2,000 – 3,000 ตัว และเชฟชมรมสัตวบาล ม.อ. กับไก่ย่างสูตรดั้งเดิมในตำนานเด็กภาคสัตว์ ม.อ. รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยและโอกาสทางธุรกิจในการเลี้ยง “ไก่เบขลา” แบบครบวงจร การมอบรางวัลประกวดตั้งชื่อไก่ลูกผสมเบตง และการชิม ประมูล แจก และการจำหน่ายเมนูอาหารและของที่ระลึก

นอกจากนี้ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ ยังมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการไก่เบตง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่ลูกผสมเบตงและผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยจะมีการจัดแสดงพันธุ์ การเลี้ยง และผลงานวิจัย ณ บริเวณแปลงสาธิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 12 – 21 สิงหาคม 2565 อีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811150154931

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More