ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (12 ส.ค. 65) เวลา 07.00 น. ที่ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220812135551391

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More