ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยะลา ปล่อยพันธุ์ปลา ปรับภูมิทัศน์บึงบาโด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 65

ยะลา ปล่อยพันธุ์ปลา ปรับภูมิทัศน์บึงบาโด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 65

วันนี้ 12 สิงหาคม 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา – ปรับภูมิทัศน์บึงบาโด ม.3 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทาง สายเลียบบึงบาโด ซึ่งเป็นการน้อมนำ แนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดี ด้วยหัวใจ 3 ครั้ง พร้อมนำจิตอาสานพระราชทานปล่อยพันธุ์ปลา – ปรับภูมิทัศน์บึงบาโด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความออกถึงความจงรักภักดี

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220812172216480

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More