ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชาวอำเภอบัวเชด พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

ชาวอำเภอบัวเชด พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นายอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นำชาวบัวเชดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านกะโงกพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบัวเชด ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง พร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยต้นไม้ที่ช่วยกันปลูก ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นสะเดา ต้นพะยอม ต้นแดง และต้นมะค่าโมง จำนวนกว่า 500 ต้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220813101951797

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More